APK laswerk

  • Hoe werkt het apk laswerk

    Als u uw auto APK laat keuren kan uw auto “afgekeurd worden” omdat er Een deel is doorgeroest of gescheurd zoals dorpels, bodemplaten, wielscherm- randen e.d..

  • Stap 1: U belt voor het maken van een afspraak voor een expertise, of u rijd even langs, met de auto en het APK afkeurrapport of een briefje van de keurmeester waar een reparatie-omschrijving op staat.

  • Stap 2: De lasser voert een inspectie uit en doet vrijblijvend een prijsopgave omtrent de reparatie, daarna kan eventueel een reparatie-afspraak worden gemaakt.

  • Stap 3: U brengt op de afgesproken datum en tijdstip de auto zodat wij hem kunnen repareren. Na een telefoontje van ons kunt u de auto komen ophalen en ter herkeuring aanbieden bij de keurmeester.

  • Alle laswerken vallen, indien anders afgesproken onder de “Piet de Lasser Garantie“. Dit wil zeggen dat als wij een APK las-reparatie hebben uitgevoerd deze gegarandeerd wordt goedgekeurd door de keurmeester, omdat hij volgens APK normen is gerepareerd.